مهمترین اظهارات قالیباف

با کارگران که صحبت می‌کردیم، چه کسانی که به صورت پیمانکاری در مجموعه شاغل بودند و چه کارگرانی که به صورت رسمی شاغل بودند، همه از بابت حقوق‌های دریافتی گلایه داشتند.

باید ‌به این نکته توجه داشت روند تورم در کشور با سرعتی پیش می‌رود که قدرت خرید مردم عملاً کاهش پیدا کرده ‌که دولت و مجلس باید ‌آن را پیگیری کنند.

باید ‌به گونه‌ای عمل کرد که نه تنها قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکنند بلکه بتوانند حداقل پای به پای تورم پیش بیایند.